Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Blog

  Blog

  Ako Sa To Robí? Postup Pri Oprave Preliačin Pomocou Metódy PDR

  pozadie-3.jpg

  Poškodenia karosérie spôsobené krúpami po prudkých búrkach alebo po „ťukancoch“ pri parkovaní patria medzí estetické nedostatky, ktoré spôsobujú na tvári vrásky mnohým motoristom, prípadne sú takéto poškodenia aj dôvodom na znižovanie ceny pri predaji  automobilu. Do tejto skupiny poškodení zaraďujeme aj rôzne poškodenia vandalov na parkoviskách, ktorí si kopancami do karosérií zaparkovaných vozidiel takto naprávajú svoje ego.

  Niekedy sa takýmto poškodeniam venovali hlavne klampiari, no nie vždy s najlepším výsledkom. No dnes takéto poškodenia karosérie vyriešia veľmi rýchlo skúsení technici pomocou metódy PDR – Paintless dent repair, ktorá umožňuje opraviť poškodenú karosériu bez nutnosti lakovania. Najčastejšou príčinou týchto preliačin sú zvyčajne krúpy, podľa ktorých odborníkov na podobné opravy označujeme niekedy aj „krupkári“.

  Metódou PDR sa dnes dajú dokonale opraviť preliačiny na aute aj bez použitia namáhavého lakovania. Dôkazom toho je aj oprava preliačiny nového automobilu, u ktorého bol poškodený zadný blatník počas prepravy k predajcovi. Takáto nepríjemnosť môže významne znížiť cenu nového vozidla, no pomocou metódy PDR došlo k dokonalej renovácii poškodeného miesta.

   

  Spomínaná preliačina bola na zadnom blatníku, kde je vo väčšine prípadov značne komplikovaný prístup, keďže v tejto časti je blatník vystužený dvojitým plechom. Pri tomto konkrétnom modeli vozidla sme mali viac šťastia, pretože priestor v oblasti preliačiny bol otvorený, čo nám uľahčilo nasledovnú opravu. Po prehliadke poškodeného vozidla bolo zistené, že preliačina bola spôsobená ostrým predmetom na hrane blatníka, čo nám však nebránilo použiť na opravu metódu PDR.

  Postup opravy:

  • Obhliadka poškodenia, zvolenie správnej metódy pri oprave, kontrola laku, či nie je poškodený. Pred samotnou opravou sme dali auto na zdvihák pre lepši prístup k preliačine. Demontáž kolesa.

  Pri tejto oprave sme zvolili metódu PDR vytláčaním, keďže priestor v oblasti preliačiny bol odkrytý a v mieste poškodenia nebol dvojitý plech. Poškodené miesto sme počas opravy nahrievali teplovzdušnou pištoľou, aby nedošlo k poškodeniu laku, pretože preliačina bola ostrá. Nahrievanie poškodeného miesta je nevyhnutným krokom, pretože teplom sa lak karosérie stáva viac pružným a eliminujeme tak riziko poškodenia laku alebo jeho praskanie pri následnej oprave.

   

   

  V ďalšom kroku sme preliačinu pomalým a jemným „masírovaním“ plechu z vnútornej strany vytlačili do pôvodného stavu. Takýmto jemným postupom zachováme lak nepopraskaný, čo je veľmi dôležité pre jeho ďalšiu úpravu. V prípade, že na plech z vnútornej strany zatlačíme viac, tak sa nič nedeje. Časť preliačiny sa pretlačí do vonkajšej strany a vznikne tzv. „kopec“, ktorý však správnym náradím vieme sklepať opäť do požadovaného stavu.

  Po presnom vytlačení ostrej preliačiny, čiže vytlačení plechu do pôvodného stavu, môžu vzniknúť na povrchu drobné defekty laku, ktoré sa dajú odstrániť jemným brúsnym papierom. Miesto sa nakoniec jemne prebrúsi a zaleští do finálnej požadovanej podoby a k úplnej dokonalosti si pomôžeme ešte leštiacou pastou. Následne sa opravované miesto očistí od lepidla a leštiacej pasty. Ak došlo k poškodeniu farby na mieste z vnútornej strany plechu, tak sa na dané miesto nanesie špeciálna farba, aby sme zabránili možnej korózii karosérie. Dokonalosť našej opravy skontrolujeme z viacerých uhlov pomocou špeciálnej lampy, ktorá odhalí aj tie najmenšie nezrovnalosti. Ak je výsledok dokonalý, tak ostáva iba namontovať späť koleso a auto môžeme odovzdať spokojnému klientovi.

   

   

  Metóda opráv preliačin pomocou metódy PDR je veľmi rýchla a oproti ostatným metódam aj cenovo veľmi výhodná. Opravou pomocou metódy PDR sme zachovali pôvodný lak, takže sme poškodené miesto nebolo potrebné nanovo lakovať. A práve tento krok podobných opráv predstavuje najväčší problém. Nevhodne zvolený odtieň laku aj po výbornej klampiarskej práci znehodnotí celú opravu, takže na karosérii ostávajú veľmi nežiadúce viditeľné stopy po takomto zákroku. Opravované auto tak stráca na svojej hodnote, čo môže byť pri jeho predaji veľmi nepríjemné. V našom prípade išlo o úplne nové auto, ktoré bolo opravené do bezchybného stavu. Veď kto by už mal záujem o nové vozidlo, ktoré už malo prelakovanú časť karosérie.

  Na našej stránke si môžete prezrieť výsledky našich opráv pomocou metódy PDR na detailných fotografiách aj s cenníkom týchto konkrétnych opráv preliačin. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať prostredníctvom elektronického formulára alebo aj telefonicky.